top of page
Search
  • celikozgur

ÇİGONG ve HAYATINIZIN LİDERİ OLMAK

Updated: Jun 10, 2021

Çin kökenli kadim bir içsel sanat olan Çigong’la (Qigong / Chi Kung) liderlik arasında nasıl bir bağlantı olabilir ?

Çigong, geçmişi en az 5000 yıl öncesine uzanan bir zihin-beden-enerji çalışmasıdır.

Aynı zamanda içsel savunma sanatlarının ve Geleneksel Çin Tıbbının (GÇT) da temel uygulamalarındandır.

Çince Chi sözcüğü; nefes, hava, yaşam enerjisi gibi anlamlara gelir. Başka kültürlerde de Ki, Prana Mana gibi karşılıkları vardır. Bir çok dilde karşılığı bulunan bu kavram için Türkçe bir karşılığın olup olmadığını araştırdığımızda, eski Türkçedeki “Tın” sözcüğünün ruh ve nefes anlamlarında olduğunu, günümüzde kullandığımız dinç, dinlenmek, dinginlik ve canlı gibi sözcüklerin tın’dan türediğini ve tın’ın zamanla yerini bıraktığı sözcüklerden birinin “can” olduğunu görebiliriz. GÇT’de Chi, yerine göre güç, kuvvet, hava, gaz, yel, nefes, huy, ruh gibi bir çok farklı anlamlarda kullanılsa da “chi” sözcüğünün yaygın kullanılan anlamı için dilimizdeki “can” sözcüğünün en uygun olabilecek karşılık olduğu kanısındayım. Yine dilimizdeki canı çıkmak, can çekişmek, can bulmak, can sağlığı, can derdi canı sıkılmak, canı çekmek ve canı istemek gibi deyimler, Chi havramının aslında bilincine varılmasa da dilde yaşadığını ve kültürümüzün derinlerinde izleri olduğunu farkettirir.

2009’dan beri düzenli çigong yapan biri olarak deneyimlerimden ve yapılmış bilimsel araştırma sonuçlarından, çigongun canlandırıcı, dinginleştirici ve bütünleştirici etkilerinin yanında sağlığı iyileştirip ve koruduğunu, enerjiyi, nefes kapasitesini, farkındalığı artırdığını, enerji tıkanıklıklarını ve blokajları açtığını, dengeyi, refleksleri ve odaklanmayı geliştirdiğini söyleyebilirim.

GÇT’ye göre, bedenimizde enerjinin sürekli devindiği meridyen denen enerji hatları ve ağları vardır, kan dolaşımı gibi bu hat-ağlar üzerinde can dolaşımı gerçekleşir.

Can dolaşımı stres, dengesiz beslenme, ani duygusal değişimler, fiziksel travmalar ve hareketsizlik gibi içsel veya dışsal nedenlerle düzensizliğe veya kesintiye uğradığında rahatsızlık ve ağrı hissetmeye başlarız, dengelenmezse zamanla hasta oluruz. Uzak doğu şifa sanatlarının merkezindeki ilke hastalık ortaya çıkmadan can dolaşımının düzenlenmesi olduğu gibi benzer biçimde savaş sanatlarının temel ilkesi de savaşmaya gerek kalmadan öngörü sayesinde tehdit potansiyellerinin önlenmesidir.

Liderliğe gelecek olursak, lider; en sade tanımla, kendini yani duygu, düşünce ve davranışlarını yönetebilen kişidir. Liderliğin birincil uygulama alanı kişinin kendi zihni ve bedenidir. Ancak kendine liderlik edebilen, başkalarının da gerçek anlamda lideri olabilir.

Bu açıdan baktığımızda, çigongun liderlik becerilerini geliştirmede değerli bir araç olma potansiyeli dikkate değerdir. Çigongun dikkatli, bilinçli ve düzenli çalışıldığında, dinginleştirici, canlandırıcı ve duyarlılaştırıcı etkileri sayesinde kişi zihninin ve bedeninin derinlemesine farkında varabilir ve duygu düşünce ve davranışlarına yön verebilme becerisi kazanabilir.

Günümüzün hızlı temposunda, içsel ve dışsal olarak yoğun bilgi akışı karşısındayız, zihinlerimiz bulanık, net görmekte ve seçim yapmakta zorlanıyoruz. Kendimizi ve çevremizi olduğu gibi algılayamıyoruz. Görüşümüzdeki bulanıklığın durulması için belki de sürüklenmekte olduğumuz akıntının dışına çıkıp sadece biraz durmak yeterlidir. Durdukça duruluruz. Duruldukça, geçmiş ve geleceğe dair düşüncelerden özgürleştikçe, beklentisiz ve anda yani hazır oluruz. Hazır oldukça huzur kaplar içimizi. Duruluğun içinden baktıkça, düşüncelerimizle alışkanlıklarımız ve gerçekliğimiz arasındaki bağlantıyı görmeye başlarız. Alışkanlıklarımızı bilinçli olarak değiştirdikçe, gerçekliğimizi istediğimiz yönde yaratmaya başlarız. Sorumluluk aldıkça erk elde eder, özgürleşiriz, bütünlüğümüze kavuşuruz. Bütünlüğümüzün içinden, kararlar doğmaya başlar. İrademiz yoluyla kararları eyleme geçirir ve sonuca ulaştırırız. Yine geleneksel çin tıbbına göre irade böbrek enerjisinin dengeli olmasıyla yakından ilişkilidir. Su elementiyle bağlantılı olan böbreklerle ilişkili duygu korkudur. Böbrek enerjisindeki dengesizlik veya kararsızlık korkuya sebep olabilir, dengeli olduğunda da güçlü bir irade ortaya çıkabilir.

Çigong ve liderlik arasındaki ilişkiye dönecek olursak, sağlığının ve mutluluğunun sorumluluğunu alarak, öncelikle kendi yaşamının lideri olmak isteyenler için, bu kadim içsel sanatın sunabileceği potansiyel hazine niteliğindedir. Yaşamın sorumluluğunu alabilmek dileğiyle..


9 views0 comments

Comments


bottom of page